O NAMA

Veliko Laole nalazi se 7 km južno od Petrovca na Mlavi na regionalnom putu Petrovac-Svilajnac. Selo je zbijenog tipa pravougaonog oblika sa oko 580 domova i 2500 stanovnika. Površina atara sela iznosi 2679 ha. Selo je opkoljeno brdima: Hrastovi (217m) na jugu. Belo brdo (191m) jugoistočno od sela, Deonice (137m) istočno, Parikože (204m) severozapadno od sela. Selo je udaljeno od Mlave 2 km. U ataru sela nalazi se više izvora: Baba Ljubin kladenac, Smrdan, Štubanj, Brestine I dr, od kojih se poslednji smatra lekovitim. U potesu Belovode nalazilo se najveće naselje V milenijuma u jugoistočnoj Evropi. Osnovali su ga nosioci vinčanske kulture, koji su upravo na ovim prostorima došli do revolucionarnog otkrića metalurgije bakra. Samo naselje prostiralo se na površini od oko 100 ha i krajem V milenijuma je izgorelo u požaru kada je i napušteno. Za vreme Rimljana kroz Veliko Laole je prolazila trasa glavnog puta koji je spajao Beograd i Carigrad. U Braničevskom tefteru iz 1467 god popisano je selo Kovarne sa 14 kuća a 1733 sa 17 kuća. Krajem XIX veka (1889-1893), Veliko Laole se navodi kao „sedište panadjura sa dva vašara“. Stanovništvo je srpsko slavi Sv.Nikolu, Sv.Alimpija, Mitrovdan, Petkovicu I dr; zavetina -Spasovdan. Pravoslavni hram Sv.Petra I Pavla (crkvena slava Petrovdan) podignut je 1936 god.Električno osvetljenje dobija 1950 god.(danas ima i uličnu rasvetu), asfaltni put od 1969 god. Vodovod 1974 god.(priključak na vodovodni sistem Petrovac), a telefonizacija je uradjena 1986 god. I od 1999 god u Velikom Laolu radi i kablovska televizija. Ima dečiji vrtić (1982), osmorazrednu OŠ „Žarko Zrenjanin“ (počela sa radom 1874 god.), dom kulture ,Kud „Polet“, saveznu smotru Festival zavičajne pesme „Mlava peva“ (ranije „Mlava peva julu“) koja se održava od 1980. i svake godine okupi do 2000 postilaca.Poštu (postojala još „za Karadjordjeva vremena“) veterinarsku službu (1953), zdravstvenu ambulantu (1954), ZZ „7 juli“ (osnovana 1946.) sa farmom svinja i koka nosilja kao i sopstvenu mešaonu stočne hrane. Opšta ZZ „Farmer“ osnovana je 1998 god, a DP za proizvodnju tekstilne robe „Velko“ 1982 god. Od 1953-1964 radi je i manji rudnik lignita. Predstavlja gravitaciono središte za tri naselja – Bistricu, Krvije i Malo Laole.