Početak

SVE O VELIKOM LAOLU VESTI ZANIMLJIVOSTI AKTUELNO >>Mesna zajednica<< Veliko Laole Veliko Laole nalazi se 7 km južno od Petrovca na Mlavi na regionalnom putu Petrovac-Svilajnac. Selo je…